Skip to content
Banner blog if.. ~ Kipling

Heft in eigen hand

Banner blog if.. ~ Kipling

Als …

Vooral bekend onder de titel ‘If‘, is een gedicht dat Rudyard Kipling voor zijn zoon schreef.
Voor het thema vertelt het gedicht ons in feite de waarden die je kan kiezen om je leven waardevol en gelukkig te maken. Die voorwaarde heb je zelf in handen. 

Het hele gedicht is geschreven in een enkele complexe zin. Dus alle bijzinnen beginnen met ‘als’ en de hoofdzin die het hele thema afsluit, komt aan het einde, en het gedicht eindigt met een punt.
Deze structuur van het gedicht was belangrijk om het voorwaardelijke doel te bereiken. De dichter spreekt aan het eind over de prestatie, nadat hij alle vereisten heeft besproken om daar te komen. Deze structuur is eigenlijk symbolisch omdat het suggereert dat je de beloningen pas kunt ervaren wanneer je aan de randvoorwaarden hebt voldaan. Bovendien maakt dit de lezers nieuwsgierig naar wat er zou gebeuren als we aan al deze voorwaarden voldoen, waardoor de nieuwsgierigheid en interesse tot het einde blijft.
Aangezien het hoofdthema van het gedicht een combinatie is van zoveel als’s, is de titel ‘Als’ een toepasselijke titel voor het gedicht.

Als je goed genoeg bent, zeggen de woorden in het gedicht ‘If” van Rudyard Kipling – als je bijvoorbeeld bijvoorbeeld Roger Federer of Rafael Nadal heet – loop je meer dan eens per jaar onder zijn regels door naar de baan. Boven de deur waar zij door gaan om op het Centre Court van Wimbledon te komen, hangen twee regels uit het gedicht If van Rudyard Kipling.
Voor deze tennissers een waardevolle reminder. Het gedicht gaat namelijk over doorzetten, vertrouwen in jezelf hebben, tegen je verlies kunnen, de consequenties onder ogen zien van wat je hebt gezegd en gedaan, opstaan en opnieuw beginnen. Kortom verantwoording nemen voor eigen gedrag. Het gedicht ‘If’ gaat over opgroeien, een blij man (én vrouw) worden/ zijn. Een gedicht over bewust leven.

Michael Caine & If…

 

Als …

Als jij je kop erbij houdt, al verwijten

zij die de kluts zijn kwijtgeraakt het jou

Als jij je zelfvertrouwen niet gauw kwijt bent

met twijfelaars aan jou ook rekening houdt

Als jij het wachten als je wacht niet zat wordt

Als je wordt voorgelogen, leugens mijdt

en je geen haat voelt als je zelf veracht wordt

en ook niet prat gaat op je deugdzaamheid

Als je kunt dromen maar je droom de baas kunt

Al denk je scherp, zelf niet laatdunkend bent

Als jij Triomf en Catastrofes aankunt

en hun bedrieglijkheden onderkent

Als jij verdragen kunt dat men jouw woorden

verdraait en dwazen zo de val in lokt

Dat ze je levenswerk de grond in boren

en jij je weer een weg naar boven knokt

Als jij een keertje alles in de waag stelt

niet zeker wetend of je dit keer wint

Verliest en niemand mij van jou geklaag meldt

en zonder morren weer opnieuw begint

Als jij je ziel en zaligheid wilt geven

en door kunt gaan als anderen zijn gestopt

Je doel niet opgeeft, nee, nooit van z’n leven

en door je wilskracht het steeds verder schopt

Als jij je altijd waardig zult gedragen

in welke groep je dan ook maar verkeert

Zal vriend en vijand jou op handen dragen

Word jij om wie je bent nooit genegeerd

Als jij weet een minuut zo in te vullen

met elke tel zijn eigen eerbetoon

Zal heel de wereld zich aan jou onthullen

En – wat meer is – je zult een Man zijn, mijn zoon!

of

En – wat meer is – je zult een blij mens zijn, mijn kind*.

~ Rudyard Kipling

*Zin aangepast voor algemeen gebruik 😉

Toen Stilte binnenkwam

Toen Stilte binnenkwam

Ik hoorde stilte binnenkomen
op een onbewaakt moment

Verroerde me niet
het ademen nauwelijks hoorbaar

De stilte nam plaats
in een stoel tegenover me

En zweeg

Ik wist niet goed wat te zeggen en besloot
me te spiegelen aan haar

Zo zaten we woordloos
achteloos gedachtenloos

En alles werd gezegd
en alles werd gezegd

~ Bo Baden

Stilte bied je nieuwe kansen

Je hebt gedragingen die je onbewust doet en je niet helpen en ondersteunen. Je zet je vaak in gedurende de dag zonder dat je dit bewust bent. 

Ooit heb je besloten om op een bepaalde manier op een situatie te reageren omdat je dacht zo veilig te zijn en het “goed” te doen. Dit gedrag doe je tot heden ten dage vanuit de beslissing van ooit eerder in het verleden. Je dacht en was ervan overtuigd dat je door dit zelf gekozen gedrag “veilig” was. Echter, oude overtuigingen kunnen je flink gaan belemmeren in je leven. Je denkt dat ze waar zijn en je geloofd ze. En toch vraag je eens af; is dit echt de waarheid én dient het jou? 

Gebeurtenissen in het nu, die vanuit jouw idee over hoe iets is (je perceptie) via jouw projectie naar buiten gebeuren, lijken op die “oude” situatie en je brein is uit op gemakzucht en energiezuinigheid. Het raakt bekende emoties in jou en je systeem gebruikt automatisch bekende reactiepatronen die ooit leken te werken voor jou. 

Je reageert elke keer weer in soortgelijke situaties dmv het jouw zo bekende en vertrouwde gedrag. Zelfs vaak zonder dat je er erg in hebt. En dus ook zonder dat jij er bij stil staat of je dit gedrag ook bewust zou kiezen op dat moment in je leven. 

Wees letterlijk eens stil. Keer eens naar binnen in je zelf. Neem even pauze van jezelf.

Vraag dan aan dat stille stukje bewustzijn, het vonkje in je wat een passendere reactie op die betreffende situatie zou zijn.
Kies dan vervolgens eens vanuit een nieuw perspectief. Niet vanuit angst voor de vecht, vlucht of bevries modus, maar vanuit de liefde die altijd in jou aanwezig is. Dan krijg je een andere keuzereactie die passender en meer helpend voor je is in dat moment. Het zal je verassen en opnieuw leren kijken. 

Simpelweg door stilte binnen te laten komen.

 

Herken je het bovenstaande?

Zou je sommige dingen anders willen invliegen in je leven?

Doe dan mee met een Choose Again Cirkel of een intuïtieve workshop.
Leer bewuster naar je leven te kijken door het Zes Stappen Proces toe te passen.

Meer informatie in agenda.

Van Harte welkom om jezelf te herontdekken in de Herberg die jij bent.

ik denk | Dichtsel

ik denk
van alles
denken zij van mij?
denk jij van mij?
denk ik van jou?
denk ik van mij?
ik denk

dat ik haast altijd denk
aan dat wat over is
toch nog eens overdenk
aan veel dat was …
en komt …. wie weet …
wat nog gaat gebeuren,
ik denk

waar vertoef ik?
In gedachten
die veel tijd
hier, NU, opslokt
uit verleden, in toekomst
of het NU?
ik denk

dit moment, NU ervaren
het enige moment
dat ik ooit ga ervaren
ik bewust ben, NU
NU , en nu en nu, nu
het Conti NU
ik denk

in mijn hoofd toekomst
inclusief dosis onrust
en veel verleden
vanuit herinnering
spanning, gratis erbij
kost veel … energie
ik denk

denken laten NU
kies …
kies opnieuw
vanuit ontspanning
vanuit liefde
voor NU
voel ik
en jij?

Wanneer is jouw moment?

 

Weten versus DOEN 
“Ik wéét het wel”, hoor ik mensen vaak zeggen. Ik herken dat, ‘been there, done that’. Ik denk ook dat het betekent dat je ‘het’ nog niet echt WEET. En ik weet nu, dat, het weten, en ernaar handelen, ‘het doen’, twee verschillende keuzes zijn, die jou op je plek houden of verder brengen.

Naast ‘Het kwartje moet nog vallen’, is ook moed nodig. De waarheid is dat het kwartje tot in het diepst van je kern moet vallen, daar waar het pijn doet en je het bewust bent. Als het je nog niet lukt je te gedragen naar wat je weet, dan weet je het niet écht. De behoefte om, ‘het weten écht toe te laten en bewust te gaan voelen is jouw keuze. Wanneer dat is, bepaal jij.

“Levensgoeroe Krishnamurti zegt: inzicht = handeling. Het echt weten hoe iets voor jou is, leidt als vanzelf tot de juiste actie. Als je ziet dat je op een afgrond af loopt, dan hou je op met lopen. Het probleem is dat we die afgrond vaak niet wíllen zien, doordat we aan wishful thinking doen.”

Het niet echt willen toelaten komt veelal doordat je gevoel er niet aan wil geloven. Dan ben je onbewust nog bezig jezelf te beschermen tegen de pijn die je denkt te krijgen als je het probleem, echt in de ogen kijkt. Je durft ‘het’ niet aan te gaan. Dit veroorzaakt spanning, het brengt je hele systeem in een soort kramp. Het kost energie, om de onderliggend waarheid buiten de deur te houden. Als de waarheid eenmaal naar binnen sijpelt, of naar binnen vált (soms gebeurt het geleidelijk, soms in één klap), dan doe je twee verrassende ontdekkingen.

1. Je kunt ontspannen. Dit is heel belangrijk: je voelt opeens dat de kramp weg is. Je staat middenin de waarheid. Het kan pijn doen en dat is naar, en toch voel het ook als een verademing, dat je niet meer hoeft te bevriezen, vluchten of vechten. Door je niet meer te verzetten valt alle angst en spanning weg. Je ervaart dan andere emoties, als verdriet of pijn in pure vorm. En dat voelt vaak minder erg dan de angst die je had vóór dat verdriet. Het geeft een gevoel alsof je tot de bodem bent gezakt, maar dan stá je ook ergens op. Wanneer je dit doet en vrede sluit, compassie hebt met dat deel dat je steeds niet aan wilde gaan, en alles in jou mag er zijn, dan lost de pijn van dat stuk op. En komt er ruimte voor nieuwe mogelijkheden.

2. Als je iets werkelijk ziet zoals het is, dan tap je uit een ander vaatje. Die van de levensenergie die als vanzelf en moeiteloos zorgt voor de juiste handeling op het juiste moment. Het toelaten van de pijn geeft dan een doorbraak, een opening.
“Bij een droge bron kun je geen water halen”, of “aan een dood paard kan je niet trekken”. Deze uitspraken heb ik heel wat keren tegen mezelf gezegd, voordat ik echt, tot op de diepste laag, wist dat het zo was. Als je echt ziet en voelt dat een bron droog is, of, het paard te zwaar is om aan te trekken, dan stop je en ga je verder > Zien = doen. Maar we bedenken vaak theorietjes en uitvluchten: ‘Mijn onbewuste gevoel zegt dit en mijn automatische gedachte zegt dat. Wat moet ik nou?’ In de visie van Krishnamurti heb je dan nog niet gezien wat er werkelijk aan de hand is. Het probleem is niet de actie, het probleem is de automatische gedachte erover. Ons denken dat een oud en bekend verhaal vertelt over onszelf.
Dat automatisch denken is volgens Krishnamurti even weinig betekenisvol als de beschrijving van brood voor iemand die honger heeft. Als je echt in je hart voelt en weet wat er gebeurt, en wat het met je doet, dan is er helemaal geen conflict meer tussen ‘gevoel’ en ‘verstand’. Dan weet je waar je naartoe wilt.

“Wanneer is jouw moment?”

 

Back To Top
Search

To read our privacy & cookie statement, Click HERE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close